Ereleden

Ereleden van de Vereniging

Ben Hansté

Harrie Kempers

Johan Masselink

Gerard Pijnappel

Harry Tijink

Bernard Weersink

Henk Rikhof

Margot Diepenmaat

Gerard Braakhuis

Jan Veldhuis

Johan Rikmanspoel