20180927 Presentatie ledenvergadering SV Vasse rev

Presentatie ledenvergadering 27-09-2018

Hiernaast vindt je de presentatie van de ledenvergadering omtrent de voorgestelde veranderingen voor de Sportvereniging Vasse.

Thema's voor toekomstig bestuur

Hiernaast zijn diverse thema's benoemd die het bestuur gaat adresseren richting een visie en strategie voor de langere termijn. Hierin zitten belangrijk onderwerpen die voor commissies uitgewerkt zullen moeten worden.

20180927 Thema's bestuur SV Vasse